Slovenky English

Efektívne výberové konanie = elektronická aukcia

Obchod hýbe svetom. Stále viac ľudí, firiem či štátov nakupuje a predáva najrozmanitejšie druhy tovarov. Orientovať sa v ponukách a dopytoch tak veľkého množstva dodávateľov či odberateľov je dnes časovo aj finančne veľmi náročné. Nehovoriac o tom, že do budúcnosti sa bude paleta ponúkaných služieb a tovarov neustále rozširovať.

Úspešní sú tí, ktorí nakúpia kvalitne, lacno a zároveň efektívne.

Zaoberáme sa elektronickými aukciami pre verejnú a súkromnú sféru formou outsourcingu, ako aj verejným obstarávaním v zmysle Zákona č. 25 / 2006 Z.z.

Naše služby...

 • poradenstvo v oblasti

  obstarávania

 • celková analýza predmetu a formy obstarávania
 • vykonávanie verejného obstarávania (aj formou elektronických aukcií)
 • hodnotenie procesu obstarávania a jeho čiastkových výsledkov
 • odborný porealizačný audit procesu obstarávania
 • poradenstvo v

  oblasti elektronických aukcií

 • konzultácie v oblastiach s možnosťou aplikácie metodiky

  EVK

  pre verejný i súkromný sektor
 • odborná analýza – presné zadefinovanie predmetu obstarania (tovaroznalectvo)
 • obstarávanie pomocou elektronických aukcií

  (vykonanie EA na našom SW)
 • odborný porealizačný audit celého procesu obstarávania vrátane EVK

Prečo je to výhodné...

 • úspora financií

  (priemerne o viac ako 10% fin. objemu), času, vynaloženého úsilia
 • získanie objektívnych parametrov na predmet obstarania
 • transparentnosť procesu, vyššia kontrola
 • odborné a komplexné spracovanie problematiky skúsenými odborníkmi, profesionálna služba „na kľúč“
 • progresívne know how využívajúce najmodernejšie informačné technológie
 • za službu EA platíte iba čiastkou z ušetreného (nenesiete riziko neúspechu)
 • voči výsledku EA sa nedá podať protest
 • za ušetrené financie môžete realizovať aktivity, na ktoré sa v pôvodnom rozpočte v príslušnej kapitole nenašlo finančné krytie
 • pri outsourcingu použijete náš SW i server, nepotrebujete žiadne vstupné investície
 • niektorí klienti - veľké spoločnosti realizujúce ročne stovky obstarávaní - si po overení výhodnosti EVK nami používanou metódou nechávajú preškoliť príslušných zamestnancov a postupne si SW prenajmú, na realizované EA nám dajú urobiť len audity (proces trvá cca 3 roky).
 • súčasťou celého procesu je aj právne poradenstvo, čo vám prinesie kvalitnejšie zmluvné vzťahy s dodávateľmi

Kto môže využiť naše služby...

 • štátna správa

  (ministerstvá, štátne podniky)
 • verejná správa – komunálny sektor (mestá a obce, mestské časti, VÚC)

 • verejno prospešné podniky

 • súkromné spoločnosti (developeri, investičné a obchodné spoločnosti)

Na čo sa môžete spoľahnúť...

 • kvalitný software, na ktorom boli realizované tisíce elektronických aukcií, je neustále zdokonaľovaný a modifikovaný podľa potrieb zákazníka
 • administrátori s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti SW
 • team pracovníkov s technickými skúsenosťami v rôznych oblastiach
 • pracovníci so skúsenosťami v komunálnej sfére, verejnom sektore
 • odborne spôsobilí zamestnanci v oblasti verejného obstaráv. podľa

  Zákona č. 232/2008