Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Verejné obstarávanieElektrická energia a zemný plyn
Trvanie11.09.2013 - 31.03.2014
PopisDodanie elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku a spotrebnej dane. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie je 600 MWh a zemného plynu 630 MWh na obdobie 12 mesiacov.

Verejné obstarávanieRekonštrukcia a modernizácia objektov miestneho úradu Podunajské Biskupice
Trvanie03.07.2013 - 31.10.2013
PopisPredmetom zákazky je výmena okien a vchodových dverí na objektoch dvoch budov miestneho úradu Podunajské Biskupice so sídlom na Žiackej ulici č.2 a na Trojičnom námestí č.11 v Bratislave.

Verejné obstarávanieMestská časť Bratislava Podunajské Biskupice, 11329-WYT
Trvanie02.07.2013 - 31.08.2013
PopisNákup úžitkového vozidla s prestavbou a doplnením na požiarnické vozidlo. Úžitková hmotnosť by mala byť 1,4 tony. Počet sedadiel osem plus jedno sedadlo vodiča. Vozidlo má byť dodané verejnému obstarávateľovi polepené, pričom požiadavka na vizuál polepov je na obrázku pod špecifikáciami vozidla. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača taktiež vybavenie dokladov na majáky (verejný obstarávateľ poskytne v tejto veci súčinnosť predložením potrebných dokumentov) a prihlásenie vozidla na polícii.

Elektronické výberové konanieModernizácia materských škôl
Trvanie28.06.2013 - 31.10.2013
Popis

Verejné obstarávanieModernizácia materských škôl
Trvanie28.06.2013 - 31.10.2013
PopisModernizácia materských škôl spočívajúca vo vypracovaní projektovej dokumentácie, dodávke, montáži a vykonaní vykurovacích skúšok so zárukou na termostatizáciu, v materských školách v Mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice.

Verejné obstarávanieMesto Svätý Jur - 7706-MSP, vestník č. 97/2013 z dňa 21.5.2013
Trvanie21.05.2013 - 31.08.2013
PopisPredmetom zákazky sú stavebné úpravy na pamiatkovom objekte Mestského úradu Svätý Jur na Prostrednej ulici 29 vo Svätom Jure. Objekt, na ktorom sa bude realizovať predmet zmluvy sa nachádza v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie. Objekt je kultúrnou pamiatkou, ktorá tvorí súčasť pamiatkového fondu SR a podlieha ochrane pamiatok a je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Rekonštrukcia pamiatkového objektu sa bude realizovať za plnej prevádzky. Podrobný opis v súťažných podkladoch.

Verejné obstarávanieMesto Svätý Jur - 7466-WYP, vestník č. 93/2013 zo dňa 15.05.2013
Trvanie15.05.2013 - 31.08.2013
PopisPredmetom zákazky je zabezpečenie asfaltérskych prác v Meste Svätý Jur. Obsahom prác sú činnosti súviciace s opravou výtlkov s použitím liateho asfaltu a asfaltobetónovej zmesi, rezanie živičného krytu do hrúbky 5 cm a 10 cm, Vybúranie živičného krytu do hrúbky 5 cm a 10 cm, Odvoz asfaltu na skládku, skládkovanie (recyklovanie), dopravné značky na označenie výtlku, zaasfaltovanie akonečná úprava.

Verejné obstarávanieMesto Svätý Jur - 7352 - MSS, vestník č. 92/2013 zo dňa 14.05.2013
Trvanie14.05.2013 - 31.08.2013
PopisZákazka je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti prevádzky verejného osvetlenia; montáže, demontáže a opravy vianočných ozdôb a prevádzky mestského rozhlasu.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]