Slovenky English

Pripravované a prebiehajúce verejné obstarávania:


Verejné obstarávanieNákup VT pre obnovu a budovanie technickej infraštruktúry
Názov verejného obstarávateľaVysoká škola manažmentu v Trenčíne
Popis VOPredmetom zákazky je obstaranie multimediálneho laboratória, dátového úložiska a sieťovej infraštruktúry na podporu individualizovanej adaptívnej e-learningovej výučby. Následne inštalácia k tomu potrebných zariadení v súlade s najprogresívnejšími technológiami, ako aj otestovanie ich plnej funkčnosti. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota 1 500 000,0000 EUR
Oznámenie o vyhlásení VOoznamenie_262636.pdf
Stiahnuť súbor
Súťažné podkladySúťažné podklady_VSM_05092014.pdf
Stiahnuť súbor
Druh postupuVerejná súťaž
Redakčné opravy 23882-IOX publikovaná vo vestníku číslo 195/2014

V oznámení 20339-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín zverejnenom vo VVO č. 171/2014 zo dňa 03.09.2014 boli nesprávne zverejnené údaje

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov
Namiesto:
Podmienky a spôsob platby: V hotovosti
Viď:
- doplňujeme: aj úhradou na účet: Československá obchodná banka, a.s. č.ú.: 202861503/7500, popis platby: úhrada za súťažné podklady


23717-IOX publikovaná vo vestníku číslo 194/2014

V oznámení 20339-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín zverejnenom vo VVO č. 171/2014 zo dňa 03.09.2014 boli nesprávne zverejnené údaje

III.2.3. Technická spôsobilosť
Namiesto:
o Kľúčový expert č. 9 - Konzultant pre oblasť elektronického a papierového testovania

1. Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riešenia návrhu a implementácie systémov na dolovanie procesov

2. Získaný a platný certifikát pre oblasť rozpoznávania digitalizovaného textu technológiou OCR/ICR/OMR; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
Viď:
o Kľúčový expert č. 9 - Konzultant pre oblasť elektronického a papierového testovania

1. Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riešenia návrhu a implementácie systémov na elektronické a papierové testovanie

2. Získaný a platný certifikát pre oblasť rozpoznávania digitalizovaného textu technológiou OCR/ICR/OMR; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto: 03.10.2014 10:00
Viď: 13.10.2014 09:00

IV.3.8. Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto: 03.10.2014 11:00
Viď: 13.10.2014 10:00


V prípade, že stiahnutý súbor je zaheslovaný, tak heslo na otvorenie súboru je: C1t1Un1vers1t1